วิธีติดตั้ง nodejs สำหรับ centos

Node.js เป็นโค้ดภาษา JavaScript เป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพ่นซอร์สที่เขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server-side programming) ทำให้เครื่องเบาและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ซึ่งระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ใช้นั้นจะต้องติดตั้ง Runtime Environment ของ Node.js ไว้

Node.js Package สำหรับ EL5 (RHEL5 and CentOS 5) ต้องมี EPEL รองรับ ดังนั้นจะต้องตรวจเช็คการตั้งค่า Script เสียก่อน หากยังไม่ได้ทำการติดตั้ง

สำหรับบน RHEL, CentOS or Fedora, for Node.js v8 LTS:

curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo bash -

หรือสำหรับ Node.js 10:

curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -

จากนั้นทำการติดตั้ง

sudo yum -y install nodejs

เลือก:ติดตั้งเครื่องมือสร้างเพื่อ compile และติดตั้ง addons พื้นฐาน จาก npm ซึ่งอาจจะต้องติดตั้ง เครื่องมือสร้าง:

sudo yum install gcc-c++ make
# or: sudo yum groupinstall 'Development Tools'

เวอร์ชั่น CentOS ที่รองรับ:

  • CentOS 5 (32-bit and 64-bit)
  • CentOS 6 (32-bit and 64-bit)
  • CentOS 7 (64-bit)

 

 

Was this article helpful?

Related Articles