วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานอีเมลใน Plesk

คุณสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานอีเมล ใน control panel ของ Plesk ได้ตามคู่มือ วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานอีเมลใน Plesk ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่เมนู Mail

3. เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยคลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการ

4. เปลี่ยนรหัสผ่านโดยแก้ไขที่

  • Password: ใส่รหัสผ่านใหม่ หรือต้องการให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติให้คลิกที่ปุ่ม Generate หากต้องการแสดงรหัสผ่านให้คลิกที่ปุ่ม Show
  • Confirm Password: ใส่รหัสผ่านใหม่ในช่อง New Password อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่าน

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

5. ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าได้บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles