วิธีสร้าง/ลบ Subdomain ใน Plesk

Subdomain คือ โดเมนย่อย ที่ใช้สำหรับแบ่งเนื้อหาของเว็บออกจากโดเมนหลัก เพื่อใช้จัดระเบียบนำทางไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายๆ เช่น blog.domain.com หรือ travel.domain.com

ซึ่งคุณก็สามารถทำการสร้างหรือลบ subdomain ได้ดังนี้

วิธีการสร้าง Subdomain

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกปุ่ม Log In

2. คลิกที่ Add Subdomain

3. ใส่รายละเอียดข้อมูลดังนี้

  • Subdomain name: กำหนดชื่อ Subdomain ที่ต้องการ
  • Document root: กำหนดโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ของ Subdomain ตามค่ามาตรฐานของระบบจะตั้งเป็น “ชื่อ Subdomain.ชื่อ domain (ไม่แนะนำให้แก้ไข)

จากนั้นคลิกที่ OK

4. ระบบจะแจ้งว่า Subdomain ได้ทำการสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ


การสร้าง Subdomain นั้นต้องรอให้ DNS Update ก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้ โดยปรกติแล้วจะใช้เวลาไม่กี่นาที แต่หากพบว่ารอนานเกิน 4 ชั่งโมงแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อให้ช่วยตรวจสอบได้เลย

วิธีการลบ subdomain

ก่อนเริ่มอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าข้อมูลของ Subdomain ที่กำหลังจะลบนี้ถูก backup และดาวน์โหลดออกจาก Server เรียบร้อยแล้ว ถ้ามั่นใจแล้วก็เริ่มกระบวนการได้เลย

1. คลิกที่ Remove Subdomain ใน Subdomain ที่ต้องการลบ

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาเพื่อยืนยันการลบ Subdomain ให้กดที่ Yes

3. ระบบจะแจ้งว่า Subdomain ดังกล่าวได้ถูกลบไปแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles