วิธีสร้าง/ลบ subdomain ใน Plesk

คุณสามารถทำการสร้างหรือลบ subdomain ได้โดยทำตามบทความ วิธีสร้าง/ลบ subdomain ใน Plesk ได้ดังนี้

วิธีการสร้าง subdomain

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกปุ่ม Log In

2. คลิกที่ Add Subdomain

3. ใส่รายละเอียดข้อมูลดังนี้

  • Subdomain name: กำหนดชื่อ subdomain ที่ต้องการ
  • Document root: กำหนดโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ของ subdomain ตามค่ามาตรฐานของระบบจะตั้งเป็น “ชื่อ subdomain.ชื่อ domain (ไม่แนะนำให้แก้ไข)

จากนั้นคลิกที่ OK

4. ระบบจะแจ้งว่า subdomain ได้ทำการสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

วิธีการลบ subdomain

1. คลิกที่ Remove Subsomain ใน subdomain ที่ต้องการลบ

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาเพื่อยืนยันการลบ subdomain ให้กดที่ Yes

3. ระบบจะแจ้งว่า subdomain ดังกล่าวได้ถูกลบไปแล้ว ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles