วิธีแตกไฟล์และบีบอัดไฟล์ด้วย File Manager ใน Plesk

เครื่องมือ File Manager บน Plesk นั้นสามารถทำการ zip บีบอัดไฟล์ และแตกไฟล์ zip ได้ ทำให้เราสามารถจัดการไฟล์บน server ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
– การ zip เพื่อบีบเก็บไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อประหยัดพื้นที่ Disk Quota
– การ zip ไฟล์จำนวนมากหลายๆ ไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวกันแล้วค่อย Upload หรือ Download ออกจาก Server เพื่อทำให้ Upload หรือ Download ได้เร็วขึ้น

วิธีแตกไฟล์

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่จะเข้าไปแตกไฟล์

3. ไปยังตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการแตกไฟล์

4. คลิกที่ไอคอนเมนูของไฟล์ที่ต้องการแตกไฟล์

5. คลิกที่ Extract Files

6. ระบบจะแสดงกล่องข้อความสอบถามการแตกไฟล์ขึ้นมา หากต้องการให้แทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ก่อนแล้วให้ติ๊กถูกที่ Replace existing files จากนั้นคลิกที่ OK

7. ระบบจะแจ้งว่าได้แตกไฟล์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

วิธีการบีบอัดไฟล์ 

1. คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่จะเข้าไปบีบอัดไฟล์

2. ติ๊กถูกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการบีบอัดไฟล์ จากนั้นคลิกที่ Archive

3. คลิกที่ Add to Archive

4. กำหนดชื่อของไฟล์ที่ต้องการบีบอัด จากนั้นคลิกที่ OK

5. ระบบจะแจ้งว่าได้บีบอัดไฟล์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles