วิธีการ backup ข้อมูลใน plesk

ในกรณีต้องการ backup หรือการสำรองข้อมูลคือ เป็นการคัดลอกแฟ้ม/ข้อมูลเพื่อเก็บไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย

ประโยชน์ของการสำรองข้อมูล

 1. เพื่อป้องกันการลบ หรือ ทำข้อมูลสูญหาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
 2. เพื่อกู้ข้อมูลเก่า อาจมีการแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วเกิดปัญหา หรือไฟล์ที่มีใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้
 3. เพื่อป้องกัน อุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย หรือ โดนขโมย หากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไป สามารถใช้ข้อมูลที่เราสำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้

สำหรับขั้นตอนการ backup หรือการสำรองข้อมูล มี 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 การ Back up

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2.ที่เมนูด้านซ้ายมือ เลือก Backup Manager

3.คลิกที่ Back Up

4.หน้า Back Up the Subscription ใส่รายละเอียด ดังนี้

Backup content

 • Back up: สามารถเลือกได้ว่าต้องการ backup การตั้งค่าอีเมล์ และเนื้อหา หรือ backup ไฟล์และฐานข้อมูล หรือต้องการ backup ทั้งสองรายการ ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความที่ต้องการ
 • Store in: ที่เก็บไฟล์ backup นั้นจะถูกเก็บไว้ที่ Server
 • Type: ชนิดของ backup ถ้าต้องการ backup ทั้งหมดจากที่เลือกไว้ใน Back up ให้เลือก Full แต่ถ้าต้องการสำรองข้อมูลเว็บและอีเมลที่มีการเปลี่ยนแปลงของ backup ครั้งล่าสุด (ฐานข้อมูลจะถูก backup ทั้งหมด) ให้เลือก Incremental

Backup settings

 • Comments: ใส่รายละเอียด
 • Exclude log files: ถ้าไม่รวมไฟล์ log ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ
 • Exclude specific files from backup: ถ้าไม่รวมไฟล์ specific จาก backup ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ
 • When a backup task is completed, send a notification email to: ถ้าต้องการให้ส่งอีเมลเตือนเมื่อ backup เสร็จแล้ว ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ พร้อมใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการ
 • Suspend the domain until the backup task is completed: ถ้าต้องการระงับการใช้งานโดเมนระหว่างทำการ backup ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ ซึ่งในระหว่างทำการ backup ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าที่แสดงข้อความ error 503

คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5.backup ที่สร้างไว้จะแสดง ดังภาพ

วิธีที่ 2 การ Upload

ในกีณีที่คุณมีไฟล์ backup เก็บไว้ สามารถทำการอัพโหลดไฟล์ backup ที่มีอยู่ได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ Upload

2.เลือกไฟล์ที่ต้องการเก็บไว้บน server โดยคลิกที่ปุ่ม Choose File หากต้องการป้องกันไม่ให้ใครเข้าถึงไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นไปนี้สามารถใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ได้ โดยติ๊กถูกหน้าข้อความ Use password protection จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

หมายเหตุ: ไฟล์ที่ใช้ในการอัพโหลดจะต้องมีนามสกุล .xml.tar และมีขนาไฟล์ไม่เกิน 2 KB

3.ไฟล์ backup ที่อัปโหลดขึ้นไปจะแสดง ดังภาพ

วิธีที่ 3 การกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ backup

ในกรณีที่ต้องการกำหนดวัน และเวลาที่ต้องการ backup มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.คลิกที่ Schedule

2.หน้า Schedule Backup Settings ใส่รายละเอียด ดังนี้

Schedule

 • Activate this backup task : ถ้าต้องการเปิดใช้การ backup นี้ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ
 • Run this backup task: ที่เก็บไฟล์ backup นั้นจะถูกเก็บไว้ที่ Server
 • Type: ชนิดของ backup ถ้าต้องการ backup ทั้งหมดจากที่เลือกไว้ใน Back up ให้เลือก Full แต่ถ้าต้องการสำรองข้อมูลเว็บและอีเมลที่มีการเปลี่ยนแปลงของ backup ครั้งล่าสุด (ฐานข้อมูลจะถูก backup ทั้งหมด) ให้เลือก Incremental

Backup settings

 • Comments: ใส่รายละเอียด
 • Exclude log files: ถ้าไม่รวมไฟล์ log ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ
 • Exclude specific files from backup: ตั้งค่าช่วงเวลาที่ต้องการ backup โดยสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบรายวัน (Daily), รายสัปดาห์ (Weekly), รายเดือน (Monthly) หรือ รายปี (Yearly) จากนั้นให้ใส่เวลาที่ต้องการ backup
 • Use incremental backup : ถ้าต้องการใช้ backup incremental ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ
 • Perform full backup: ตั้งค่าช่วงเวลาที่ต้องการ backup ข้อมูลทั้งหมดโดยสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบรายสัปดาห์ (Weekly), รายเดือน (Monthly) หรือ รายปี (Yearly)
 • Keep backup files for: ระยะเวลาที่เก็บสำรองข้อมูลไฟล์ไว้ ด้วยขีดจำกัดของ server สามารถเลือกเก็บได้แค่ 4 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน หรือ 4 ปี เท่านั้น

คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

3.ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าการตั้งค่าไดถูกบันทึกแล้ว ดังภาพ

 

 

Was this article helpful?

Related Articles