วิธีติดตั้ง Node.js บน Windows

Install Node.js

Node.js เป็น platform ที่เขียนด้วย JavaScript เพื่อใช้เป็น web server ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการติดตั้ง Node.js บน Windows สามารถทำได้ดังนี้

ดาวน์โหลด Node.js สำหรับ Windows โดยเลือก Windows Installer (.msi) ให้เหมาะสมกับสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

เปิดไฟล์ติดตั้ง Node.js ที่ได้ดาวน์โหลดไว้

ระบบจะแสดงหน้าต่าง Setup สำหรับติดตั้ง Node.js ขึ้นมา ให้คลิกที่ Next

ติ๊กถูกที่ I accept the terms in the License Agreement จากนั้นคลิกที่ Next

กำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ติดตั้ง Node.js (หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะติดตั้งให้คลิกที่ Change… แล้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งใหม่) จากนั้นคลิกที่ Next

คลิกที่ Next

คลิกที่ Next

คลิกที่ Install

รอระบบทำการติดตั้ง Node.js จนเสร็จ

เมื่อระบบติดตั้ง Node.js เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Finish

ตรวจสอบการใช้งาน Node.js

เปิด Command Prompt ขึ้นมา โดยไปที่ Start แล้วพิมพ์ cmd หรือ Command Prompt ลงไป จากนั้นกด enter

พิมพ์คำสั่ง node -v (คำสั่งตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Node.js) จากนั้นกด enter

ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นของ Node.js ดังภาพ

เป็นอันว่า nodejs พร้อมใช้งานแล้ว เรามาดูวิธีสร้าง app nodejs แรกกัน
https://kb.hostatom.com/content/6134/

Was this article helpful?