วิธีเปิด-ปิดและตั้งค่า maintenance mode ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

Maintenance mode WordPress Toolkit Plesk

ในกรณีที่เว็บไซต์ของคุณกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และต้องการแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบ ซึ่ง WordPress Tootkit มี Maintenance mode เพื่อช่วยแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบได้ว่า เว็บกำลังอยู่ในช่วงพัฒนา โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

วิธีเปิด-ปิด Maintenance mode

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ Maintenance mode ในเว็บไซต์ที่จะเปิด Maintenance mode

ระบบจะแจ้งว่าเว็บไซต์ได้สลับไปใช้ Maintenance mode แล้ว และที่ปุ่ม Maintenance mode จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

หลังเปิด maintenance mode แล้ว หน้าเว็บไซต์ที่ได้เปิด maintenance mode จะมีการแสดงผลดังภาพตัวอย่าง

หากต้องการปิด Maintenance mode ให้คลิกที่ Maintenance mode อีกครั้ง

ระบบจะแจ้งว่าเว็บไซต์ได้สลับไปเป็นหน้าเว็บปกติแล้ว และที่ปุ่ม Maintenance mode จะเปลี่ยนเป็นสีเทา

วิธีตั้งค่า Maintenance mode

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ไอคอน settings

ระบบจะพามายังหน้าการตั้งค่า maintenance mode

ที่หมวด Screen Text คุณสามารถเปลี่ยนข้อความที่แสดงบนหน้าเว็บเมื่ออยู่ใน maintenance mode ได้ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลต่อไปนี้ตามต้องการ

  • ฺBrowser page title – กำหนด page title
  • Text block 1 (bigger font) – กำหนดข้อความที่จะให้แสดงบนหน้าเว็บ (ข้อความที่แสดงจะเป็นตัวใหญ่)
  • Text block 2 (smaller font) – กำหนดข้อความที่จะให้แสดงบนหน้าเว็บ (ข้อความที่แสดงจะเป็นตัวเล็ก)

ที่หมวด Timer คุณสามารถแสดงการนับเวลาถอยหลังที่เว็บจะทำการปรับปรุงเสร็จ ด้วยการตั้งค่าข้อมูลต่อไปนี้ตามต้องการ

  • Countdown timer – ตัวนับเวลา หากต้องการเปิดให้คลิกที่ Countdown timer (ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า) หากต้องการปิดให้คลิกที่ Countdown timer อีกครั้ง (ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเทา)
  • Remaining time – กำหนดเวลาที่เว็บจะปรับปรุงเสร็จ (กำหนดจำนวนวัน ชั่วโมง และนาทีได้ตามต้องการ)

ที่หมวด Social Network Links จะเป็นพาไปยังหน้า Social media อื่นๆ ของเว็บไซต์ โดยสามารถเพิ่มช่องทาง social network ต่อไปนี้ได้ตามต้องการ

  • Facebook – ใส่ลิงก์ที่จะพาไปยังหน้า facebook ของเว็บไซต์ (ถ้ามี)
  • Twitter – ใส่ลิงก์ที่จะพาไปยังหน้า twitter ของเว็บไซต์ (ถ้ามี)
  • Instagram – ใส่ลิงก์ที่จะพาไปยังหน้า instagram ของเว็บไซต์ (ถ้ามี)

เมื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่า Maintenance mode ได้อัปเดตเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles