วิธีแก้ไขไฟล์ด้วย File Manager บน Plesk

คุณสามารถแก้ไขไฟล์ที่อยู่ใน Control Panel ของ Plesk ได้ตามคู่มือ วิธีแก้ไขไฟล์ด้วย File Manager บน Plesk ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่ต้องการเข้าไปแก้ไขไฟล์

3. คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการแก้ไข

4. แก้ไขไฟล์ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

5. ระบบจะแจ้งเตือนว่าไฟล์ดังกล่าวได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles