วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใน Webmail ของ Business Email

เจ้าของบัญชีอีเมลสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

3. คลิกที่  เลือก Settings

4. ที่ Basic settings คลิกที่ Change password…

5. ที่ Change password ให้ใส่ข้อมูล ดังนี้

  • Your current password: ใส่รหัสผ่านเก่า
  • New password: ใส่รหัสผ่านใหม่
  • Repeat new password: ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง

คลิกที่ Change password and sign out 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles