ส่งเมลอย่างไรไม่ให้ตกกล่อง Junk

เมื่อเรารู้สาเหตุแล้วว่าทำไมอีเมลของเราถึงไปตกกล่อง Junk ทีนี้เรามาดูกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้อีเมลเราไปตกในกล่อง junk

สำหรับวิธีการทำมี 3 วิธีด้วยกัน ดังนี้

วิธีที่ 1แจ้งให้ทางผู้รับตั้งค่าอีเมลคุณเป็น Whitelist

วิธีที่ 2 แจ้งให้ผู้รับลากอีเมลที่อยู่ในแท้บอื่นๆ ไปยังกล่องจดหมาย

ถึงแม้ว่าอีเมลของคุณจะไม่ถูกมองว่าเป็นสแปม อาจตกไปอยู่ในแท้บอื่นของอีเมลก็ได้ วิธีแก้ก็คือลากอีเมลจากแท้บ Promotions ไปยัง Primary ดังภาพ

วิธีที่ 3 ทำการจัดระเบียบอีเมล โดยมีวิธีการทำดังนี้

  1. ให้ผู้รับสร้างโฟลเดอร์พิเศษเพื่อเก็บอีเมลของคุณโดยเฉพาะ
  2. ไม่ต้องไปตั้งค่าการกรองอัตโนมัติเพื่อให้อีเมลตกลงไปในกล่องจดหมาย
  3. เมื่อผู้รับอ่านอีเมลของคุณจบ ให้เค้าทำการลากจดหมายไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างด้วยตนเอง

 

Was this article helpful?

Related Articles