วิธีการเพิ่มโดเมน ใน Microsoft 365

สำหรับผู้ใช้บริการ Office 365 (ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Microsoft 365) สามารถเพิ่มโดเมนเพื่อใช้งานอีเมลได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. พิมพ์ URL: portal.office.com เพื่อเข้าสู่หน้า admin ของ Microsoft 365

2.  ใส่บัญชี admin ของ Microsoft ซึ่งจะเป็น admin@ชื่อที่คุณตั้งขึ้น.onmicrosoft.com จากตัวอย่างขอใช้ชื่อ yourdomain.onmicrosoft.com จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่าน คลิกที่ Sign in

4. คลิกที่ Admin ดังภาพ

5.ที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ … Show all

6. ใส่ชื่อโดเมนที่ Domain name จากนั้นคลิกที่ Use this domain

7. นำค่า TXT value ไปใส่ที่ DNS Management จากนั้นคลิกที่ Verify 

8. รอสักพัก เพื่อให้ค่า DNS อัพเดท จากนั้นคลิกที่ Continue

9. จากนั้นทำการ Add DNS records เพิ่มเติม ดังภาพ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Continue

10. เมื่อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความ Domain setup is complete จากนั้นให้คลิกที่ Done

 

 

Was this article helpful?

Related Articles