วิธีตรวสอบค่า DNS Record ใน Plesk

ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าค่า DNS (Domain Name Server) ของโดเมนเรามีอะไรบ้าง สามารถทำตรวจสอบหรือเช็คได้ใน Control Panel ที่ใช้งานอยู่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ
จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. ที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ Websites&Domains => เลือกโดเมนที่ต้องตรวจสอบ => DNS Settings

3. ระบบจะแสดงรายละเอียด DNS ของโดเมน ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles