วิธีตรวจสอบค่า DNS ใน Plesk

ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าค่า DNS (Domain Name Server) ของโดเมนเรามีอะไรบ้าง สามารถทำตรวจสอบหรือเช็คได้ใน Control Panel ที่ใช้งานอยู่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

คลิกที่ DNS Settings ในโดเมนที่ต้องการตรวจสอบค่า DNS

ระบบจะแสดงรายละเอียด DNS ของโดเมน ดังภาพ

หมายเหตุ : ค่าใน DNS เป็นค่าที่มีความสำคัญสูง การแก้ไขค่า DNS แบบไม่มีความรู้ความเข้าใจ อาจทำให้เว็บไซต์ทำงานขัดข้องได้

Was this article helpful?

Related Articles