วิธีตั้งค่าปลั๊กอิน Sucuri ให้เว็บไซต์ปลอดภัย

สำหรับใครที่เคยเจอแฮกเกอร์แอบมาวางโค้ดหรือไฟล์แปลกปลอมไว้ที่เว็บไซต์ หรือกำลังหาวิธีป้องกันให้เว็บไซต์ของตนปลอดภัย เราแนะนำให้คุณติดตั้งปลั๊กอิน Sucuri และตั้งค่าปลั๊กอินตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

ติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน Sucuri

คลิกที่ Sucuri Security

คลิกที่ Settings

คลิกที่แท็บ Hardening

คลิกที่ Apply Hardening ที่หัวข้อ Block PHP Files in Uploads Directory, Block PHP Files in WP-CONTENT Directory, Block PHP Files in WP-INCLUDES Directory, Avoid Information Leakage, Disable Plugin and Theme Editor และ Activate Automatic Secret Keys Updater

เมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles