วิธีติดตั้ง Plugin ให้กับ WordPress

คุณสามารถทำการติดตั้ง WordPress plugin โดยทำการติดตั้งผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการ WordPress

2. ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ เลือก Plugins > Add New

3. ทำการค้นหา Plugins ที่คุณต้องการ

4. คลิก Install Now เพื่อดำเนินการติดตั้ง

5. จากนั้นคลิก Activate Plugin เพื่อเปิดใช้งาน

Was this article helpful?

Related Articles