การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ใน NextCloud

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของ users หรือผู้ใช้ใน NextCloud สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

  1. ทำการ Login เข้าสู่ Nextcloud โดยพิมพ์ URL:ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างใช้ชื่อโดเมน yourdomain.com ใส่ username และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Login
  1. ที่หน้า Dashboard ของ Nextcloud ให้คลิกที่มุมขวามือกลมๆ ตามภาพ แล้วเลือก Users
  1. เลือก user ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่รูปดินสอด้านขวามือ ดังภาพ
  1. ที่ช่อง Password ให่ใส่รหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก
  1. ระบบจะแสดงข้อความเด้งเตือนขึ้นมา ที่ Authentication required ให้ใส่รหัสผ่านระดับ Admin จากนั้นคลิกที่ Confirm

Was this article helpful?

Related Articles