การเปลี่ยนชื่อ user หรือผู้ใช้ใน NextCloud

หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานหรือ user สามารถทำได้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก วิธีการทำมี ดังนี้

  1. ทำการ Login เข้าสู่ Nextcloud โดยพิมพ์ URL:ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างใช้ชื่อโดเมน yourdomain.com ใส่ username และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Login
  1. ที่หน้า Dashboard ของ Nextcloud ให้คลิกที่มุมขวามือกลมๆ ตามภาพ แล้วเลือก Users
  1. เลือก user ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่รูปดินสอด้านขวามือ ดังภาพ
  1. ที่ช่อง Username Diaplay ให่ใส่รหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก
  1. ระบบจะแสดงข้อความเด้งเตือนขึ้นมา ที่ Authentication required ให้ใส่รหัสผ่านระดับ Admin จากนั้นคลิกที่ Confirm
  1. ชื่อผู้ใช้จะถูกเปลี่ยน ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles