วิธีสร้าง robots.txt ผ่าน Plugin All In One SEO

ไฟล์ Robots.txt จะช่วยบอกว่าหน้าไหน bot เข้าไปเก็บข้อมูลได้ หน้าไหนไม่ให้เข้าไปเก็บข้อมูล และ xml sitemap อยู่ที่ไหน และหน้าเพจใดที่ไม่ต้องการแสดงแบบสาธารณะ อย่างเช่น หน้าขอบคุณหลังจากที่ลูกค้าทำการชำระเงินแล้ว ซึ่งหน้าเพจนี้ไม่ต้องการให้แสดงผลในการค้นหา หรือในการจัดทำดัชนี ซึ่งถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้ไปดูที่หัวข้อ ไฟล์ robots.txt คืออะไร

สำหรับคนที่พัฒนาเว็บด้วย WordPress ทาง WordPress เองก็มี Plugin ที่สามารถช่วยเราสร้างไฟล์ robots.txt ได้ง่ายๆ แบบอัตโนมัติ นั่นก็คือปลั๊กอิน Plugin All In One SEO

ขั้นตอนในการทำมี ดังนี้

  1. สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอิน Plugin All In One SEO ให้ทำการติดตั้งก่อน โดยทำการ Login เข้าสู่หลังบ้านของ WordPress
  1. ในหน้า Dashboard ให้คลิกที่ Plugin => Add New

3. ที่ Key Word ให้พิมพ์ Plugin All In One SEO เมื่อค้นหาค้นพบแล้ว ให้คลิกที่ Install Now

  1. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Activate เพื่อให้ปลั๊กอินทำงาน
  1. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กลับไปที่หน้า Dashboard ที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ All in One SEO จากนั้นคลิกที่ Tools

ใส่ paht ที่ต้องการโดยให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • User Agent: ให้ใส่ *
  • Rule: เลือกได้ระหว่าง Allow หรือ Disallow
  • Directory Path: ใส่ paht ที่ต้องการ

ในกรณีที่อยากเพิ่มเงื่อนไข ให้คลิกที่ปุ่ม Add Rule
เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save Change เพื่อบันทึกการตั้งค่า

  1. หากต้องการดูไฟล์ robot.txt ที่สร้างไว้ให้คลิกที่ปุ่ม Open Robot.txt
  1. ระบบจะเปิด Tab ใหม่ แสดงค่าที่ตั้งไว้ ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles