วิธีสร้าง robots.txt ผ่าน Plugin All In One SEO

เมื่อเรารู้แล้วว่า robots.txt คืออะไร หากใครยังไม่รู้ สามารถดูได้ที่หัวข้อ ไฟล์ robots.txt คืออะไร ทำงานอย่างไรแล้ว แต่ถ้าเราไม่สามารถสร้างไฟล์ robots.txt ได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้ตัวช่วยได้ ตัวช่วยที่จะแนะนำนั่นก็คือปลั๊กอิน Plugin All In One SEO

ขั้นตอนในการทำมี ดังนี้

  1. สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอิน Plugin All In One SEO ให้ทำการติดตั้งก่อน โดยทำการ Login เข้าสู่หลังบ้านของ WordPress
  1. ในหน้า Dashboard ให้คลิกที่ Plugin => Add New ที่ Key Word ให้พิมพ์ Plugin All In One SEO เมื่อค้นหาค้นพบแล้ว ให้คลิกที่ Install Now
  1. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Activate เพื่อให้ปลั๊กอินทำงาน
  1. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กลับไปที่หน้า Dashboard ที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ All in One SEO จากนั้นคลิกที่ Tools โดยให้ใส่รายะเอียด ดังนี้
  • User Agent: ให้ใส่ *
  • Rule: เลือกได้ระหว่าง Allow หรือ Disallow
  • Directory Path: ใส่ paht ที่ต้องการ

ในกรณีที่อยยากเพิ่มเงื่อนไข ให้คลิกที่ปุ่ม Add Rule
เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save Change เพื่อบันทึกการตั้งค่า

  1. หากต้องการดูไฟล์ robot.txt ที่สร้างไว้ให้คลิกที่ปุ่ม Open Robot.txt
  1. ระบบจะเปิด Tab ใหม่ แสดงค่าที่ตั้งไว้ ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles