วิธีการติดตั้ง Joomla

Joomla คือ Content Management System (CMS) เป็นระบบเว็บสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการสร้าง และจัดการเนื้อหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง รูปภาพ วิดิโอ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสามารถติดตั้ง joomla ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Joomla ได้ที่
http://www.joomla.org/download.html

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Joomla เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Managerสำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

3. ดำเนินการแตกไฟล์สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธี Extract File หรือ แตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณสำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จากหัวข้อนี้
วิธีการสร้างฐานข้อมูล

5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง Joomla ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/joomla/
ในหน้าที่ 1 Configuration โดยให้ทำการกรอกรายละเอียด ดังนี้

 •  กำหนดภาษาในช่อง Select Language
 • กรอกชื่อเว็บไซต์ในช่อง Site Name
 • กรอกคำอธิบายเว็บไซต์ในช่อง Description
 • กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง Admin Email
 • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Admin Username (ไม่แนะนำให้ใช้ admin)
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Admin Password
 • กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Admin Password
 • กำหนดค่าออฟไลน์เว็บไซต์หลังการติดตั้งเสร็จในช่อง Site offine

จากนั้นกดปุ่ม Next

6. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล

 • กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Type
 • กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database host (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
 • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
 • กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
 • กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table Prefix
 • กำหนดค่าสำรองฐานข้อมูลในช่อง Old Database Process

จากนั้นคลิก Next

7. ตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งก่อนการติดตั้ง จากนั้นคลิก Install เพื่อดำเนินการติดตั้ง Joomla

8. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Joomla สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ “installation” เพื่อความปลอดภัย

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?