การติดตั้ง Joomla บน Plesk

สำหรับผู้ใช้ Plesk เป็น Control Panel และอยากติดตั้ง Joomla คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Application => Featured Applications => Install

3. หน้า Installation of joomla ให้เลือกเป็น https เลือกโดเมนที่ต้องการติดตั้ง หรือหากต้องการเก็บไว้ที่แฟ้มใดสามารถระบุได้

จากนั้นคลิกที่ Install เพื่อทำการติดตั้ง

4. ระบบจะทำการติดตั้ง Joomla

5. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วระบบจะแสดงรายละเอียด ดังภาพ

6. หากต้องการดูรหัสผ่าน ให้คลิกที่ show ระบบจะแสดงรหัสผ่าน ดังภาพ

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ admin สามารถดูวิธีการเปลี่ยนได้ที่หัวข้อ
วิธีการเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านของ Admin ใน Joomla

Was this article helpful?

Related Articles