วิธีการติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. ทำการ Login เข้า สู่ระบบ DirectAdmin Control Panel ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ

2. คลิกที่เมนู Softaculous Auto Installer

3. คลิกที่ปุ่ม Install ของ Joomla เพื่อดำเนินการติดตั้ง

4. กรอกรายละเอียดสำหรับการตั้งค่าซอฟต์แวร์

 • กำหนดเวอร์ชั่นในช่อง Choose the version you want install
 • กำหนด Protocal ในช่อง Choose Protocal
 • กำหนดโดเมนในช่อง Choose Domain
 • กรอกตำแหน่งการเก็บไฟล์ ในช่อง In Directory
 • กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database Name
 • กรอกชื่อเว็บไซต์ในช่อง Site Name
 • กรอกคำอธิบายรายละเอียดของเว็บไซต์คุณในช่อง Site Description

5. กรอกรายละเอียดสำหรับบัญชีผู้ใช้

 • กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table Prefix
 • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Admin Username
 • กรอกรหัสผ่านในช่อง Admin Password
 • กรอกชื่อของคุณในช่อง Real Name
 • กรอกอีเมลล์ในช่อง Admin Email
 • กรอกอีเมลล์ในช่อง Email installation details to เพื่อรับรายละเอียดการติดตั้ง Joomla

6. ขั้นตอนต่อไป ดำเนินการติดตั้ง Joomla

7. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Joomla สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

Was this article helpful?

Related Articles