การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ Joomla

การส่งอีเมล์แบบ SMTP จะช่วยให้อีเมล์ที่ถูกส่งไปมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ลดโอกาสอีเมล์ตกไปยังกล่อง Junk ทำให้ผู้รับตรวจสอบอีเมล์ได้ง่ายและอีเมล์ไม่ตกหล่น

ขั้นตอนการตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ Joomla

1. ล็อกอินเข้าสู้ระบบในส่วนจัดการ Joomla
ยกตัวอย่างเช่น http://www.yourdomain.com/administrator/

2. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วดูที่แถบเมนูด้านซ้าย ให้คลิกเลือกเมนู Global Configuration

3. ที่แถบเมนูด้านบน เลือก Server

4. ทำการตั้งค่ารายละเอียด SMTP Mailer ดังภาพ

5. จากนั้นคลิก Save ที่เมนูด้านบน

Was this article helpful?

Related Articles