วิธีปิด Output Buffering สำหรับการใช้งาน Joomla

ก่อนการติดตั้ง Joomla หากพบว่า Server ที่ให้บริการยังเปิดใช้งาน Output Buffering อยู่ให้ท่านทำการปิดการทำงานของฟังก์ชั่นนี้โดยสร้างไฟล์ชื่อ .htaccess (จุด-เฮช-ที-เอ-ซี-ซี-อี-เอส-เอส) และใส่ค่านี้ลงไป

php_value output_buffering Off
หรือ

php_value output_buffering "0"

แล้วนำไฟล์อัพโหลดไว้ในแฟ้ม public_html ครับ จากนั้นลองตรวจสอบดูอีกครั้งก็จะพบว่า Output Buffering บนเว็บไซต์ของท่านถูกปิดเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับการติดตั้งและใช้งาน Joomla ครับ

Was this article helpful?

Related Articles