วิธีการติดตั้ง Discuz

คุณสามารถติดตั้งเว็บบอร์ด Discuz ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตาม ขั้นตอนดังนี้

1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Discuz ได้ที่
https://discuzthai.com/thread-40518-1-1.html

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Discuz เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager
สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

3. ดำเนินการแตกไฟล์
สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธี Extract File หรือ แตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ
สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธีการสร้างฐานข้อมูล

5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับเริ่มต้นติดตั้งเว็บบอร์ด Discuz ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/discuz/upload จากนั้นคลิก ยอมรับข้อตกลง การใช้ งานเว็บบอร์ด Discuz

6. ตรวจสอบความต้องการของระบบ

ตรวจสอบระบบการเข้าถึงไฟลและโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก ขั้นตอนถัดไป

7. ตั้งค่า UCenter และคลิก ขั้นตอนถัดไป

8. กรอกรายละเอียดสำหรับตั้งค่าฐานข้อมูล

 • กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียว กันจะระบุว่า Localhost)
 • กรอกชื่อฐานข้อมูลของคุณ
 • กรอกชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล
 • กรอกรหัสผ่านฐานข้อมูล
 • กรอกคำนำหน้าตาราง
 • กรอกอีเมลล์ผู้ดูแล
 • กรอกรายละเอียดสำหรับผู้ดูแลระบบ
 • กรอกชื่อผู้ดูแลระบบ
 • กรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
 • กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 • กรอกอีเมลล์ผู้ดูแลระบบ

จากนั้นกดปุ่ม ขั้นตอนต่อไป

10. ดำเนินการติดตั้งฐานข้อมูล และสร้างผู้ดูแลระบบ

11. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Discuz สำหรับการใช้งานเว็บบอร์ดของคุณ

หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ “install” เพื่อความปลอดภัย

Was this article helpful?

Leave A Comment?