วิธีลบฐานข้อมูลใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารลบฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin และไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete (หากมีฐานข้อมูลจำนวนมาก ระวังเลือกฐานข้อมูลผิด เนื่องจากเมื่อกดลบไปแล้ว หากไม่มีไฟล์ backup ไว้ข้อมูลจะสูญหายและไม่สามารถนำกลับมาได้)

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบฐานข้อมูลที่เลือก ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles