วิธีลบฐานข้อมูลใน DirectAdmin

หากคุณต้องการลบฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถดำเนินการลบฐานข้อมูลได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Delete (หากมีฐานข้อมูลจำนวนมาก ระวังเลือกฐานข้อมูลผิด เนื่องจากเมื่อกดลบไปแล้ว หากไม่มีไฟล์ backup ไว้ข้อมูลจะสูญหายและไม่สามารถนำกลับมาได้)

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบฐานข้อมูล ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles