วิธีการลบฐานข้อมูลผ่านทาง DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถลบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel ซึ่งมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน DirectAdmin โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 2222 เช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นระบุ username, password และคลิกปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT

2. ดูในส่วนของ Account Manager ให้คลิกที่เมนู MySQL Management

3. เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการลบ

4. คลิกที่ปุ่ม Delete

5. คลิกที่ DELETE เพื่อยืนยันการลบฐานข้อมูล

Was this article helpful?

Related Articles