วิธี Export/Import Contacts ใน Webmail RoundCube

คุณสามารถ Export/Import Contacts ในสมุดรายชื่อของคุณได้ตามขั้นตอนดังนี้

วิธี Export Contacts ในสมุดรายชื่อ

1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Webmail RoundCube ของคุณ

2. คลิกปุ่มเมนู Address Book

3. เลือกรายชื่อ Contacts ที่ต้องการส่งออก หากต้องการส่งออกมากว่าหนึ่งรายชื่อ ให้กด Ctrl ที่คีย์บอร์ดของคุณและเลือกรายชื่อ Contacts ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู Export

4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ rcube_contacts.vcf อยู่ในโฟลเดอร์ Downloads ดังรูป

วิธี Import Contacts ในสมุดรายชื่อ

1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Webmail RoundCube ของคุณ

2. คลิกปุ่มเมนู Address Book

3. คลิกเมนู Import

4. คลิกที่ปุ่ม Choose  File

5. เลือกไฟล์ rcube_contacts.vcf ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ Downloads จากที่คุณได้ Export ออกมา

6. คลิกที่ปุ่ม Import หากต้องการให้ Contacts ใหม่ของคุณทับลงบน Contacts เก่า ให้ติ๊กเลือกที่ Replace the entire address book

7. คลิก Done ระบบจะดำเนินการ Import Contacts มายังบัญชีอีเมลของคุณ

8. ระบบได้ดำเนินการ Import Contacts มายังบัญชีอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles