วิธี export รายชื่อผู้ติดต่อใน RoundCube Webmail

Export contacts RoundCube Webmail

คุณสามารถ export รายชื่อผู้ติดต่อใน RoundCube Webmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Contacts

วิธี export รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด

คลิกที่ Export

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ export ไปไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่อง (โฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้)

วิธี export รายชื่อผู้ติดต่อเฉพาะบางรายชื่อ

คลิกที่ Select

คลิกที่ Selection

ติ๊กถูกที่รายชื่อที่ต้องการ export

คลิกที่เมนู drop down ใน Export

คลิกที่ Export selected

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ export ที่เลือกไปไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่อง (โฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้)

Was this article helpful?

Related Articles