วิธีติดตั้งธีมผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

Install themes WordPress toolkit Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถติดตั้งธีมได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่แท็บ Themes ในเว็บไซต์ WordPress ที่จะติดตั้งธีม

คลิกที่ Install

ค้นหาธีมที่ต้องการติดตั้งในช่องค้นหา

คลิกที่ Install ที่ธีมที่ต้องการติดตั้ง

ระบบจะแจ้งว่าได้ติดตั้งธีมดังกล่าวแล้ว

หากมีธีมที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมให้ค้นหาธีมที่ต้องการติดตั้งในช่องค้นหา หรือหากไม่มีธีมที่ต้องการติดตั้งแล้วให้คลิกที่ x

นอกจากวิธีดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถติดตั้งธีมด้วยการอัปโหลดไฟล์ผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk ได้อีกด้วย

Was this article helpful?

Related Articles