วิธีแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อใน Google Contacts

Edit contact Google Contacts

ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างใน Google Contacts ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Google Contacts

เลื่อนเมาส์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่ไอคอน Edit contact

แก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อดังกล่าวแล้วตามภาพตัวอย่าง (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการเพิ่มข้อมูลวันเกิด)

Was this article helpful?

Related Articles