วิธีลบการตั้งค่า forward mail ใน Gmail

Delete setting forward mail Gmail

ผู้ใช้สามารถลบการตั้งค่า forward mail ที่ได้สร้างไว้ใน Gmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Settings

คลิกที่ See all settings

คลิกที่แท็บ Filters and Blocked Addresses

กรณีที่ลบการตั้งค่า forward mail ทีละรายการ

คลิกที่ delete ที่การตั้งค่า forward mail ที่ต้องการลบ

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบการตั้งค่า forward mail ที่เลือก ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบการตั้งค่า forward mail ดังกล่าวแล้ว

กรณีที่ลบการตั้งค่า forward mail ทีละหลายรายการ

ติ๊กถูกที่หน้าการตั้งค่า forward mail ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบการตั้งค่า forward mail ที่เลือก ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบการตั้งค่า forward mail ดังกล่าวแล้ว

หมายเหตุ : การลบการตั้งค่า forward mail ด้วยวิธีดังกล่าวจะเป็นการลบการตั้งค่า forward mail ในเฉพาะบางอีเมลเท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles