วิธีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลและอีเมลผู้ใช้ใน Admin Console สำหรับ Google Workspace

ผู้ดูแลระบบสามารถทำการจัดการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้ใน Admin Console ซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลผู้ใช้ใน Admin Console มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

4.เลือก Users (ผู้ใช้งาน)

5. คลิกที่ชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ

6. ที่    เลือก Rename

7. ระบบจะขึ้นข้อความแจ้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน ต้องให้ผู้ใช้งานบัญชีนี้ออกจากระบบเสียก่อน หลังจากเปลี่ยนชื่อผู้ใช้แล้ว

  • รายชื่อที่ติดต่อทั้งหมดใน Google Talk ของผู้ใช้จะถูกลบออกทั้งหมด
  • ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานการแชท เป็นเวลาประมาณ 3 วัน
  • การเปลี่ยนชื่ออาจใช้เวลาประมาณ 10 นาที
  • อีเมลปัจจุบันของผู้ใช้อาจจะถูกใช้แทนเพื่อรับ-ส่งอีเมล
  • ชื่อใหม่อาจจะไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลาประมาณ 10 นาที

เมื่อเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, อีเมล ผู้ใช้เรียบร้อยแล้วให้กด RENAME USER

8. ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งว่าได้ทำการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles