ขั้นตอนการใช้งาน WordPress Hosting สำหรับลูกค้าใหม่

ขอขอบคุณที่วางใจเลือกใช้บริการจากเรา สำหรับผู้ใช้บริการของทาง hostatom หากยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน เราขอแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานใหม่ โดยให้เริ่มดำเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. เมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อบริการ Hosting และจดทะเบียนโดเมนกับทาง hostatom โดเมนที่จดทะเบียนของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที ต้องรอจนกว่าขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาในการรอ DNS อัพเดทประมาณ 24 ชั่วโมง

2. เมื่อโดเมนของคุณสามารถใช้งานได้แล้ว ให้ดำเนินการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ซึ่งเป็นบริการฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทำเว็บให้เป็น HTTPS เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บของคุณ

สามารถดูวิธีการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ได้ที่ ขั้นตอนการติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate

3. หลังจากติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการ ขั้นตอนต่อไปให้ดำเนินการติดตั้ง WordPress วิธีการติดตั้งดูได้ที่ วิธีการติดตั้ง WordPress ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ 

4. จากนั้นให้ดำเนินการดำเนินการติดตั้ง 301 redirect สาเหตุที่ต้องทำ 301 redirect เนื่องมาจาก การติดตั้ง SSL Certificates ทำให้ URL ที่เข้าถึงเว็บไซต์เปลี่ยนไป จาก HTTP เป็น HTTPS ทำให้ Google ไม่สามารถค้นหา URL เดิมไม่เจอ ซึ่งอาจทำให้ผู้ชมเว็บไซต์ไม่สามารถค้นหาเว็บเราได้เจอ ดังนั้นวิธีแก้ไขทำได้โดยติดตั้ง 301 Redirect สำหรับ https ซึ่งเป็นการบอก Google และผู้ใช้ทั่วไปว่าเว็บไซต์ของเรา ตอนนี้เปลี่ยนจาก http เป็น https แล้ว ขั้นตอนการติดตั้งดูได้ที่ การทำ 301 Redirect สำหรับเปลี่ยน http เป็น https

5. สำหรับ Plugin ที่ทาง Hostatom แนะนำได้แก่ WP Super Cache และ Sucuri

Was this article helpful?

Related Articles