วิธีเข้าใช้งาน File Manager ใน DirectAdmin

คุณสามารถเข้าไปจัดการเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การคัดลอกไฟล์ การแก้ไขไฟล์ การลบไฟล์ หรือการย้ายไฟล์ เป็นต้น ซึ่งการใช้งาน File Manager ใน DirectrAdmin นั้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

ระบบจะพามาที่หน้าของ File Manager

ในหน้า File Manager นี้คุณสามารถจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ได้ตามต้องการ เช่น

Was this article helpful?

Related Articles