วิธีเข้าใช้งาน File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถเข้าไปจัดการเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การคัดลอกไฟล์ การแก้ไขไฟล์ การลบไฟล์ หรือการย้ายไฟล์ เป็นต้น ซึ่งการใช้งาน File Manager ใน DirectrAdmin Control Panel ทำได้โดย เริ่มแรกคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

 

2. คุณสามารถเข้า File Manager ได้ที่เมนู File Manager

3. คุณจะถูกนำเข้าสู่ระบบ File Manager ในนี้คุณจะสามารถจัดการ File และ Folder ได้ตามต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles