วิธีเข้าใช้งาน File Manager ใน DirectAdmin

Login File Manager DirectAdmin

หากต้องการเข้าไปจัดการไฟล์หรือโฟล์เดอร์ของเว็บไซต์ เช่น คัดลอกไฟล์ แก้ไขไฟล์ ลบไฟล์ หรือย้ายไฟล์ สามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่เมนู File Manager ใน DirectrAdmin โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

ระบบจะพามาที่หน้าของ File Manager

ในหน้า File Manager นี้คุณสามารถจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ได้ตามต้องการ เช่น

Was this article helpful?

Related Articles