วิธีเข้าใช้งาน File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถเข้าไปจัดการเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การคัดลอกไฟล์ การแก้ไขไฟล์ การลบไฟล์ หรือการย้ายไฟล์ เป็นต้น ซึ่งการใช้งาน File Manager ใน DirectrAdmin Control Panel ทำได้โดย เริ่มแรกคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คุณสามารถเข้า File Manager ได้ 2 ทาง คือ เข้าที่ Files หรือเข้าที่ File Manage

3. คุณจะถูกนำเข้าสู้ระบบ File Manager ในนี้คุณจะสามารถจัดการ File และ Folder ได้ตามต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?