ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal สามารถชำระผ่านช่องทางนี้ได้ โดยมีขั้นตอนการชำระ ดังนี้

1.เข้าส่วนบริการลูกค้า โดยพิมพ์ www.hostatom.com จากนั้นคลิกที่ Client Login

2. ใส่อีเมลที่ลงทะเบียน และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

3.เมื่อเข้าส่วนบริการลูกค้าของเรา ให้เลือก ใบแจ้งค่าบริการ -> ใบแจ้งค่าบริการของฉัน

4.ในส่วนของใบแจ้งค่าบริการของฉัน ให้คลิกที่ ค้างชำระ

5. ระบบจะแสดง Invoice หรือใบแจ้งค่าบริการดังภาพ ให้ไปที่ วิธีการชำระเงิน  -> PayPal

6. จากนั้นคลิกที่ PayPal

7. หากชำระเงินผ่าน PayPal ให้กรอกข้อมูล จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ
แต่ถ้าชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิตให้เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ดังภาพ

8. หากชำระเงินผ่าน PayPal เมื่อเข้าสู่ระบบของ PayPal แล้ว สามารถโอนเงินชำระได้เลย
แต่ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิตให้กรอกข้อมูลตามภาพ

Was this article helpful?

Related Articles