วิธีเพิ่ม แก้ไข และลบ FTP account ใน Plesk

สำหรับผู้ดูแลระบบที่มีผู้พัฒนาหลายคน ต่างก็ต้องจัดการหรืออัปโหลดไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลอยู่ โดยผู้ดูแลระบบสามารถสร้างบัญชี FTP ให้กับผู้ใช้แต่ละคนได้ตาม วิธีเพิ่ม แก้ไข และลบ FTP account ใน Plesk ดังนี้

การสร้างบัญชี FTP หรือ FTP account

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ FTP Access

3. คลิกที่ Add an FTP Acount

4. กรอกข้อมูล FTP Account

  • FTP account name: กำหนดชื่อผู้ใช้ ให้ใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น) หรือตัวเลข
  • Home directory: กำหนดตำแหน่งสำหรับเก็บไฟล์ FTP  โดยคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์

5. เลือก directory บน server ที่ต้องการให้ FTP เข้าถึงได้ จากนั้นให้คลิกที่ OK ถ้าไม่มั่นใจว่าต้องเลือก directory ที่แฟ้มไหนให้เลือกเป็น httpdocs เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เก็บไฟล์เว็บไซต์หลัก (public root document)

6. กรอกข้อมูล FTP Account ที่เหลือ

  • New password: กำหนดรหัสผ่านสำหรับบัญชี FTP หรือจะให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติโดยคลิกที่ Generate ก็ได้ (หากต้องการดูรหัสผ่านให้คลิกที่ Show)
  • Confirm password: กรอกรหัสผ่านบัญชี FTP อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน (กรณีที่สร้างหรัสผ่านบัญชี FTP ผ่านการ generate ระบบจะทำการกรอกหรัสผ่านบัญชี FTP ให้โดยอัตโนมัติ)

จากนั้นคลิกที่ OK

7. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าบัญชี FTP ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว

การแก้ไขบัญชี FTP หรือ FTP account

1. คลิกที่ FTP Access

2. คลิกที่บัญชี FTP ที่ต้องการแก้ไข

3. แก้ไขข้อมูลบัญชี FTP ตามที่คุณต้องการ สามารถแก้ไขได้ทั้งชื่อบัญชี ตำแหน่งเก็บไฟล์ และรหัสผ่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ OK

4. ระบบจะแสดงข้อความว่าได้ทำการแก้ไขข้อมูลของบัญชี FTP ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

วิธีการลบบัญชี FTP หรือ FTP account

1. คลิกที่ FTP Access

2. ติ๊กถูกที่หน้าบัญชี FTP ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Remove

3. ระบบจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบบัญชี FTP ให้คลิกที่ Yes

4. ระบบจะแจ้งว่าบัญชี FTP ดังกล่าวได้ถูกลบแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles