วิธี login และตั้งค่า administrator ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

Login and set administrator WordPress toolkit Plesk

WordPress Toolkit ใน Plesk สามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงหน้า dashboard ของ WordPress ได้โดยไม่ต้อง login ได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการดูและแก้ไขเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ Setup

ระบบจะพามาที่หน้า Setup โดยจะแสดง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านปัจจุบัน หากต้องการดูรหัสผ่านให้คลิกที่ไอคอน show และหากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยนในหัวข้อ New password (สามารถคลิกที่ Generate เพื่อให้ระบบกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้ได้) เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Change

วิธีเข้าไปยัง dashboard ของ WordPress ผ่าน URL ปัจจุบัน

กรณีที่เว็บไซต์ของคุณนั้นยังไม่ได้เปลี่ยน nameserver สามารถดู URL ได้โดยคลิกที่ Preview และหากต้องการเข้าสู่หน้า dashboard ของ WordPress ก็ให้ใส่ URL ตามด้วย /wp-login.php

วิธีตรวจสอบ SSL ของ URL

หากต้องการตรวจสอบ URL ของเว็บว่าเป็น https แล้วหรือยัง สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (วิธีนี้จะเป็นคนละส่วนกับการติดตั้ง SSL ให้กับเว็บไซต์)

คลิกที่ Databases

คลิกที่ phpMyAdmin ในฐานข้อมูลที่จะเข้าไปตรวจสอบ SSL ของ URL

คลิกที่ชื่อฐานข้อมูลที่ลงท้ายด้วย options (ในรูปตัวอย่างจะเป็น xyz_options)

สังเกตที่ siteurl และ home ดูว่า URL เป็น https แล้วหรือยัง

Was this article helpful?

Related Articles