วิธีติดตั้ง let’s encrypt SSL ใน Plesk

หากคุณใช้บริการโฮสติ้งกับเจ้าอื่นหรือต้องการติดตั้ง let’s encrypt SSL ใน Plesk ด้วยตัวเอง สามารถทำตามคู่มือได้ดังนี้

*** หมายเหตุ *** การติดตั้ง SSL แบบ let’s encrypt นั้น ในกรณีที่เป็นโดเมนจดทะเบียนใหม่ หรือมีการย้าย server หลังจากชี้ name server แล้วให้รอ DNS อัปเดตเรียบร้อยเสียก่อน (อย่างน้อย 4-24 ชั่วโมง) ถึงจะติดตั้งได้

ตัวอย่างเมื่อเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ได้ติดตั้ง let’s encrypt SSL

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ SSL/TLS Certificates ในหัวข้อ Security ของโดเมนที่ต้องการติดตั้ง let’s encrypt SSL

คลิกที่ Install

กำหนดรายละเอียดการติดตั้ง let’s encrypt SSL ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Get it free

***หมายเหตุ : ในกรณีที่เลือกตัวเลือกนี้จะเป็นการเลือกตัวเลือก Include a “www” subdomain for the domain and each selected alias และ Secure webmail on this domain ดังภาพตัวอย่าง

รอระบบทำการอัปเดต DNS (ประมาณ 24 ชั่วโมง) และติดตั้ง let’s encrypt SSL ให้กับเว็บไซต์จนเสร็จ หรือถ้าแน่ใจว่า DNS อัปเดตเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกที่ Continue

เมื่อติดตั้ง let’s encrypt SSL เรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลดังภาพตัวอย่าง

ตัวอย่างเมื่อเข้าเว็บไซต์ที่ติดตั้ง let’s encrypt SSL แล้ว

การติดตั้ง SSL แบบ let’s encrypt SSL นั้นจะมีอายุใบอนุญาตอยู่ที่ 90 วัน เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ระบบจะทำการต่ออายุให้แบบอัตโนมัติเมื่อใบอนุญาตใกล้หมดอายุ

Was this article helpful?

Related Articles