วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Microsoft 365

สำหรับผู้ใช้บริการ Office 365 (ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Microsoft 365) สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานอีเมลได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. พิมพ์ URL: portal.office.com เพื่อเข้าสู่หน้า admin ของ Microsoft 365

2.  ใส่บัญชี admin ของ Microsoft ซึ่งจะเป็น admin@ชื่อที่คุณตั้งขึ้น.onmicrosoft.com จากตัวอย่างขอใช้ชื่อ yourdomain.onmicrosoft.com จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่าน คลิกที่ Sign in

4. ที่แถบเมนูด้านซ้าย เลือก Users => Active users จากนั้นคลิกที่บัญชีที่ต้องการเปลี่ยน

5. คลิกที่ Reset password

6. หากต้องการให้ระบบสุ่มรัหสผ่านให้ เลือก Auto-generate password แต่ถ้าต้องการตั้งค่ารหัสผ่านเอง ให้เลือก Let me create the password

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Reset

7. ระบบจะแสดงรหัสผ่านใหม่ ดังภาพ จากนั้นคลิกที่ Send email and close

Was this article helpful?

Related Articles