วิธีแก้ปัญหา SSL DST Root CA X3 ของ Let’s Encrypt หมดอายุ

ปัญหานี้เกิดจาก SSL ชนิด Root Certificate ตัวนึงของ Let’s Encrypt หมดอายุไปเมื่อ 30 กันยายน 2021 และ SSL Root Certificate ตัวนี้เลิกใช้งานไปแล้ว โดยปกติถ้าระบบปฎิบัติการยังเป็นรุ่นที่ทันสมัยและได้รับการ Update อย่างสม่ำเสมอก็จะไม่พบปัญหาอะไร แต่สำหรับระบบปฎิบัติการที่ล้าสมัยและไม่ได้รับการ Update ก็จะพบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ใช้งาน Let’s Encrypt Certificate ได้

ระบบปฎิบัติการที่พบว่ามีปัญหาคือ
Windows ต่ำกว่า Version 7
macOS ต่ำกว่า Version 10.12.1
Android ต่ำกว่า Version 7.1.1
iOS ต่ำกว่า Version 10

จากสถิติ https://letsencrypt.org/stats/ พบว่าขณะนี้มีเว็บไซต์ที่ใช้งาน Let’s Encrypt Certificate อยู่ราวๆ 250 ล้านเว็บไซต์
ทำให้ปัญหานี้กระทบเป็นวงกว้าง

จากภาพก่อนการแก้ไขเมื่อทำการทดสอบเข้าเว็บไซต์ https://valid-isrgrootx1.letsencrypt.org/ จะแสดงแจ้งเตือนดังภาพ

fix-let's encrypt-expired

แนะนำให้ทำการ Update เวอร์ชันของระบบปฎิบัติการนั้นๆ ก็จะกลับมาเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ สำหรับผู้ใช้ Windows วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคคือต้องลง Windows ใหม่เป็นให้สูงกว่า Windows 7 ก็จะสามารถใช้งานได้ นั้นคือต้องลง Windows 8 หรือสูงกว่า เพราะมันมี ตัว ISRG Root X1 , ISRG Root X2 มาแทน สำหรับคนที่ไม่อยากลงใหม่ สามารถดูวิธีแก้ไขดังนี้

วิธีการแก้ไขสำหรับ Windows
1. download https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.pem จะได้ไฟล์ .pem

fix-let's encrypt-expired-001

2. จากนั้น rename ไฟล์เป็นนามสกุลไฟล์ .cer

fix-let's encrypt-expired-002

3. จากนั้นคลิก Yes เพื่อยืนยันการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์

fix-let's encrypt-expired-003

4. จากนั้นกดดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์แล้วจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนดังภาพแล้วคลิก Open

fix-let's encrypt-expired-004

5. จะแสดงหน้าต่างดังรูปแล้วคลิก Install Certificate

fix-let's encrypt-expired-005

6. คลิก Next

fix-let's encrypt-expired-006-

7. เลือก Place all certificates in the following store แล้วคลิก Browse

fix-let's encrypt-expired-007

8. เลือกโฟลเดอร์ Trusted Root Certification Authorities แล้วคลิก OK จากนั้นคลิก Next

fix-let's encrypt-expired-008

9. คลิก Finish

fix-let's encrypt-expired-009

หากขึ้นหน้าจอให้ Install certificate คลิก yes

fix-let's encrypt-expired-009-1

10.จากนั้นทำการตรวจสอบว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วโดยจากการเข้าลิงค์ https://valid-isrgrootx1.letsencrypt.org/

ถ้าหากแก้ไขปัญหาได้แล้วจะเป็นแบบดังภาพ

fix-let's encrypt-expired-010

Was this article helpful?

Related Articles