การตั้งค่า SSL/TLS ของโดเมนบน Cloudflare

Cloudflare ก็สามารถทำ SSL/TLS ได้ด้วยนะ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของคุณ สำหรับผู้ใช้งาน Cloudflare นั้นสามารถติดตั้ง SSL/TLS ทำให้โดเมนได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ URL: cloudflare.com และไปที่เมนู Log In (หากคุณยังไม่มีบัญชีก็ กดสมัคร ได้เลย)

ใส่ บัญชีอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทาง Cloudflare และ Password จากนั้นคลิก Log in

คลิกที่ Websites ระบบจะเข้าสู่หน้า home และจะแสดงรายชื่อโดเมนทั้งหมด ให้คลิกที่โดเมนที่ต้องการตั้งค่า

ที่เมนูด้านซ้ายของหน้าจอ ให้เข้าที่ Overview บนแถบ SSL/TLS

ที่ Overview ในส่วนของ Your SSL/TLS encryption mode is Full จะมีตัวเลือกให้เลือก ดังนี้

 • Off (not secure): โหมดนี้จะเป็นการปิดไม่ใช้ SSL (ไม่แนะนำให้เลือกข้อนี้) โดยจะเป็นการเปลี่ยนคำขอจาก HTTPS ไปเป็น HTTP แบบข้อความ
 • Flexible: โหมดยืนหยุ่น โหมดนี้ Cloudflare จะอนุญาตให้ผู้เข้าชมเว็บผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะเข้าแบบ HTTPS ถึงแม้ว่าโฮสติ้งต้นทางที่เว็บไซต์คุณใช้งานอยู่ ยังเป็น HTTP หรือยังไม่มี SSL Certificate ก็ตาม
  โหมดนี้จะใช้เมื่อ เว็บไซต์ยังไม่มี SSL Certificate หรือเว็บไซต์ไม่รองรับการใช้งาน SSL/TLS
 • Full: โหมดนี้ Cloudflare จะอนุญาตให้เข้าชมเว็บแบบ HTTPS ซึ่งจะเป็นการเข้ารหัสด้วย HTTPS จากโฮสติ้งกับ Cloudflare แล้วจาก Clouflare กับ Browser ก็จะเป็นแบบ HTTPS เช่นกัน แต่หากผู้เข้าชมใช้ HTTP Cloudflare จะเชื่อมต่อกับต้นทางด้วย HTTP แบบข้อความธรรมดาเหมือนกัน
  โหมดนี้จะใช้เมื่อ โฮสติ้งหรือเว็บไซต์รองรับการใช้งาน SLL Certificate
 • Full (strict): โหมดนี้จะเป็นแบบเข้มงวด ซึ่งการทำงานจะเหมือนแบบโหมด Full แต่ Server นั้นจะต้องได้รับการ Verified หรือตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
  โหมดนี้จะใช้เมื่อ Original Server ที่ใช้งานอยู่นั้นจะต้องรองรับการใช้งาน SSL Certificate ซึ่งได้แก่
  • Certificate ยังไม่หมดอายุ นั่นหมายความว่า ใบรับรองจะต้องแสดงเป็น notBeforeDate < now() < notAfterDate
  • ผู้ออก Certificate จะต้องเชื่อถือได้หรือออกโดย Cloudflare’s Origin CA
  • ใบรับรองนั้นจะต้องประกอบด้วย Common Name (CN) หรือ Subject Alternative Name (SAN) ที่ตรงกันกับคำร้องหรือเป้าหมายของโฮสต์ติ้ง

ซึ่งทางเราแนะนำให้เลือกข้อ 3 คือ Full

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละตัวเลือก สามารถดูได้ที่ Encryption modes

Was this article helpful?

Related Articles