การติด SSL Certificated บน XAMPP

Xampp เป็นโปรแกรมจำลอง Web Server ยอดนิยมที่ติดตั้งบน Windows (ดูที่หัวข้อ การติดตั้ง XAMPP บน Windows)  สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้ง SSL Certificate บน Xampp ที่ได้ทำการสั่งซื้อ SSL Certificate และได้ไฟล์ SSL Certificate มาเรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีไฟล์ SSL Certificate คุณจำเป็นต้องสร้าง Certificate Signing Request Code (CSR) แล้วนำไปซื้อ หรือ ขอ SSL Certificate จากผู้ออก SSL Certificate ก่อน

เมื่อคุณส่ง CSR ไปขอออก SSL Certificate ให้กับโดเมนของคุณ เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติคุณจะได้รับไฟล์ Certificate (CRT) อย่างน้อย 2 ไฟล์ส่งกลับมาดังรูป

ไฟล์นึงจะเป็นไฟล์ใบรับรอง Certificate และอีกไฟล์จะเป็นไฟล์ใบรับรองกลาง Intermediate Certificate Authority หรือมักเรียกกันว่า CA bundle

จากตัวอย่างนี้ เราได้เก็บไฟล์ SSL Certificate ไว้ที่ C:\ssl-certificate

1. คุณติดตั้ง Xampp ไว้ที่ใด ให้เข้าไปที่ Folder Xampp ที่คุณติดตั้งไว้บนเครื่อง จากนั้นคลิกที่ apache => conf => extra แล้วเปิดไฟล์ httpd-ssl.conf ด้วย notepad

จากตัวอย่าง เราได้ติดตั้ง Xampp ไว้บน Drive C => xampp => apache => conf => extra

2. ค้นหา VirtualHost_default_ ซึ่งจะต้องมีค่าเป็น 443 (VirtualHost_default_:443) ดังภาพ

3. ค้นหา SSLEngine ซึ่งจะต้องมีค่าเป็น on (SSLEngine on) ดังภาพ

4. ที่ Server Certificate: ให้ใส่ location หรือที่อยู่ของไฟล์ SSL Certificate โดยจะใส่ที่อยู่ของไฟล์ server.crt ดังภาพ

5. ที่ Server Private Key: ให้ใส่ location หรือที่อยู่ของไฟล์ SSL Certificate โดยจะใส่ที่อยู่ของไฟล์ private.key ดังภาพ

6. ที่ Server Certificate Chain: ให้ใส่ location หรือที่อยู่ของไฟล์ SSL Certificate โดยจะใส่ที่อยู่ของไฟล์ server-ca.crt ดังภาพ

7. เปิด Xampp ขึ้นมาที่ Apache ให้กดปุ่ม Stop แล้วกด Start ซ้ำอีกทีเพื่อเป็นการ Reload Config

Was this article helpful?

Related Articles