วิธีสร้าง CSR บน IIS 10

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง CSR (Certificate Signing Request) บน IIS สามารถโดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.ไปที่ Start > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager.

2. ในส่วนของ IIS Manager ทางซ้ายมือ Server ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Server Certificates

3. คลิกที่ Create Certificate Request

4. ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Common Name: ชื่อโดเมน
  • Organization: ชื่อองค์กร
  • Organization Unit: ชื่อหน่วยงาน
  • City/locality: เมือง
  • State/province: จังหวัด
  • Country/region: ประเทศ

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

5. ในหน้า Cryptographic service Provide ให้เลือก Microsoft RSA SChannel Cryptographic  Provider

Bit Length ให้เลือกเป็น 2048 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

6. คลิกที่ … เพื่อเลือกตำแหน่งสำหรับเก็บไฟล์ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish

Was this article helpful?

Related Articles