วิธี export รายชื่อผู้ติดต่อใน Google Contacts

Export contact Google Contacts

ผู้ใช้สามารถ export รายชื่อผู้ติดต่อใน Google Contacts ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Google Contacts

กรณีที่ export รายชื่อผู้ติดต่อเพียงรายชื่อเดียว

เลื่อนเมาส์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ export

คลิกที่ไอคอน More actions

คลิกที่ Export

เลือกประเภทการ export ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Export

ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของรายชื่อผู้ติดต่อดังกล่าว

กรณีที่ export รายชื่อผู้ติดต่อหลายรายชื่อ

เลื่อนเมาส์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ export

ติ๊กถูกที่รายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ export

คลิกที่ไอคอน More actions

คลิกที่ Export

เลือกประเภทการ export ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Export

ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของรายชื่อผู้ติดต่อที่เลือก

Was this article helpful?

Related Articles