วิธีเพิ่ม forward mail ใน Gmail

Add forward mail Gmail

Forward mail คือ การกำหนดให้เมลที่ส่งมายังอีเมลหนึ่งถูกส่งต่อไปยังอีเมลอื่นๆ ได้แบบอัตโนมัติ เช่น เมลที่ถูกส่งมายัง johny@sandbox.com จะถูกส่งต่อไปยัง support@sandbox.com ได้โดยทันที โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม forward mail ใน Gmail ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Settings

คลิกที่ See all settings

คลิกที่แท็บ Forwarding and POP/IMAP

คลิกที่ Add forwarding address

กรอกอีเมลที่ต้องการให้ส่งต่อ จากนั้นคลิกที่ Next

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการ forward mail ที่ระบุ ให้คลิกที่ Proceed

ระบบจะแจ้งว่าได้ส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ OK

กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับจากเมลของ Google จากนั้นคลิกที่ Verify

ระบบจะแจ้งว่าได้ยืนยันการส่งเมลไปยังอีเมลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles