วิธีแก้ไขให้ DirectAdmin อ่านภาษาไทยได้

SSH เข้าไปยัง Server จากนั้น พิมพ์คำสั่งดังนี้ (ทีละบรรทัดนะครับ ใจเย็นๆ)

cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced
cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html
perl -pi -e 's/iso-8859-1/UTF-8/' lang/en/my_lf_standard.html
echo "LF_STANDARD=my_lf_standard.html" >> files_custom.conf

คำสั่งข้างต้นจะไปเปลี่ยนแปลง encoding ของไฟล์ skin ชื่อ enhanced ของ directadmin
ให้เปลี่ยนไปใช้ utf-8 ซึ่งจะทำให้อ่านภาษาไทยได้ครับ

หมายเหตุ : การแก้ไขจะเห็นผลทันทีโดยไม่ต้อง Restart Service ใดๆ

Was this article helpful?

Related Articles