วิธีแก้ไขให้ DirectAdmin อ่านภาษาไทยได้

SSH เข้าไปยัง Server แก้ไขไฟล์
/usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

ค้นหา
LANG_ENCODING=iso-8859-1 

แทนที่ด้วย
LANG_ENCODING=utf-8

การแก้ไขจะเห็นผลทันทีโดยไม่ต้อง Restart Service ใดๆ

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?