วิธีกำหนด URL สำหรับบริการ Google G Suite

Google G Suite มีบริการให้ผู้ใช้สามารถกำหนด URL ไปยังแต่ละบริการต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Gmail, ปฏิทิน, Sites และบริการอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น nts.co.th เป็นโดเมนตัวอย่าง และ nts เป็นเว็บ Sites URL ดังนั้น เว็บ Sites ใน Google G Suite คือ http://sites.google.com/a/nts.co.th/nts ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็น http://www.nts.co.th

แต่สำหรับผู้ที่ซื้อโดเมนจากพาร์ทเนอร์ของ Google ระหว่างขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้ไม่จำเป็นต้องสร้างที่อยู่ที่กำหนดเองสำหรับบริการ Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, Sites และ Groups for Business เพราะทาง Google ได้ทำการกำหนดที่อยู่เหล่านี้ให้เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการกำหนด URL สำหรับ Google G Suite มีขั้นตอน ดังนี้

1.login เข้าสู่ระบบ Admin Console โดยใส่อีเมลผู้ใช้จากนั้นกดปุ่ม Next

2. ใส่รหัสผ่านผู้ใช้ จากนั้นกด Next

3. หน้า Admin Console เลือก Company profile

4. เลือก Custom URLs

5. เลือกบริการที่ต้องการเปลี่ยน URL และใส่ชื่อ URL ที่คุณต้องการ ดังตัวอย่างในรูป  จากนั้นกดปุ่ม SAVE

6. ระบบจะสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด และแจ้งการตั้งค่าที่คุณต้องนำไปแก้ไขที่ DNS Management ใน DirectAdmin Control Panel หากทำการเพิ่มระเบียน CNAME ที่ DNS Management ใน DirectAdmin Control Panel แล้วให้เลือก I’VE COMPLETED THESE STEP แต่ถ้ายังไม่ได้เพิ่มให้ไปดำเนินการเพิ่มระเบียน CNAME ลงในระเบียน DNS สำหรับบริการ Google G Suite 

จากนั้นค่อยกลับมาหน้าการจัดการ URL ของ Google Apps ที่เราเปิดค้างไว้ จากนั้นคลิกที่ I’VE COMPLETED THESE STEP (ฉันดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์)

7. ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเปลี่ยน URL เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles