การตั้งค่าเพื่อเปิดอนุญาตใช้ SMTP สำหรับ Gmail

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) เป็นเหมือนตัวกลางที่ใช้ส่งข้อความหรืออีเมลหากันระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถส่งเมลไปหาผู้ใช้ได้ทั่วโลก แต่ SMTP ก็มีข้อจำกัด ในเรื่องของการส่งอีเมล คือจะทำได้ในแบบคิวเท่านั้น และส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนนอกองค์กร หรือ IP ที่อยู่นอกองค์กรใช้งาน SMTP
(อ้างอิง: mindphp.com)

สำหรับผู้ใช้งานบริการอีเมลของ Google หากมีการตั้งค่า SMTP ของ gmail จะช่วยให้อีเมลที่ส่งไปปลายทางไม่ตก Junk เพราะว่ามี header mail ที่น่าเชื่อถือมากกว่า

สำหรับการตั้งค่า SMTP บน Gmail หรือ Google Workspace มีขั้นตอนการทำดังนี้

ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Google โดยพิมพ์ URL: google.com จากนั้นคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ

ใส่บัญชี Gmail หรือบัญชี Google Workspace จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่มถัดไป

คลิกที่ Gmail

เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ของเมลให้คลิกที่รูป เพื่อเข้าไปทำการตั้งค่า SMTP

คลิก See all settings

ที่ Settings คลิกที่แท็บ Forwarding and POP/IMAP ที่หัวข้อ IMAP Access ให้เลือก Enable IMAP จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ที่ปุ่ม Save Change เพื่อบันทึกการตั้งค่า

และหากใครเปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนไว้ (Multi-Factor Authentication) จะต้องไปทำการวร้าง Apps Passwords ด้วย เพื่อให้สามารถใช้งาน SMTP ได้

โดยขั้นตอนการสร้างสามารถดูได้ที่ การสร้างรหัสผ่าน Apps Passwords สำหรับ Google Account

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็ไปทำการตั้งค่าอีเมลบนเว็บไซต์ หรือใช้งานอีเมล Google ผ่านแอปอื่นๆ ได้แล้วนะคะ

Was this article helpful?

Related Articles