วิธีตั้งค่าการ Forward Mail สำหรับ Google G Suite

การ Forward Mail เป็นการส่งต่ออีเมลไปให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สำหรับขั้นตอนในการ Forward Mail มีวิธีการตั้งค่า 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 การตั้งค่า Forward Mail

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Setting (ตั้งค่า)

4. เลือก Forwarding and POP /IMAP

5. คลิกที่ Add a forwarding address

6. ใส่อีเมลที่ต้องการ forward จากนั้นกดปุ่ม Next

7. ระบบจะขึ้นข้อความให้ยืนยันว่าต้องการ forwarding mail to: (อีเมลที่ต้องการให้ forward) จากนั้นกดปุม Proceed

8. จะมีข้อความขึ้นแจ้งว่าคุณได้เพิ่มอีเมลที่ต้องการ forward คือ (ชื่ออีเมลที่ต้องการ forward) จากนั้นกดปุ่ม OK

9. ที่หน้า Setting แท็บ Forwarding and POP/IMAP จะแสดงอีเมลที่ Forwarding

วิธีการลบการตั้งค่า Forward Mail

1. ที่หน้า Setting แท็บ Forwarding and POP/IMAP เลือก Remove (ชื่ออีเมลผู้ใช้ที่ต้องการลบ)

2. ระบบจะถามเพื่อยืนยันการลบอีเมลผู้ใช้ที่ต้องการ Forward และจะขึ้นข้อความเตือนว่า อีเมลทุกฉบับที่กำลังจะส่งไปยังผู้ใช้คนนี้ ซึ่งแน่ใจเราหรือว่าไม่ต้องการ forward mail ไปยังผู้ใช้คนนี้  

หากต้องการนำชื่ออีเมลผู้ใช้ออก ให้กด OK

3. ระบบจะนำชื่อผู้ใช้ออกเรียบร้อย ดังรูป

วิธีที่ 2

1. ที่หน้า Setting แท็บ Filters and Blocked Addresses คลิกที่ Create a new Filter

2. ช่อง To ให้ใส่ชื่ออีเมล จากนั้นคลิกที่ Create filter with this search >>

3.  คลิกเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Forward it to : ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการ forward จากนั้นคลิกที่ Create filter

4. ระบบจะแสดงชื่ออีเมลที่ต้องการ Forward ดังรูป

วิธีการลบการตั้งค่า Forward Mail

1. ที่หน้า Setting แท็บ Filters and Blocked Addresses ใส่เครื่องหมายถูกหน้าชื่ออีเมลที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม Delete

2. ระบบจะให้ยืนยันว่าต้องการลบหรือไม่ หากต้องการลบ ให้คลิกที่ปุ่ม OK

3. ระบบจะทำการลบอีเมลผู้ใช้ออกไป ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles