วิธีตั้งค่าไม่ให้อีเมลตก spam ใน Google G Suite

สำหรับการตั้งค่าเพื่อไม่ให้อีเมลตกสแปมมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขอีเมลที่ส่งเข้ามาที่หน้า Inbox แล้วมักจะไปตกอยู่ในโฟลเดอร์ spam ขั้นตอนการตั้งค่าสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Setting (ตั้งค่า)

4. ที่ช่อง To ใส่ชื่อโดเมน หรืออีเมล เช่น @nts.co.th จากนั้นคลิกที่ Create filter with this research >>

5. ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Never send it to spam (ไม่ส่งไปยังสแปม) และทำเครื่องหมายถูกที่ Apply filter to 19 matching conversation (ใช้ตัวกรองกับการสนทนา 19 รายการที่ตรงกัน) จากนั้นคลิกที่ Create filter

6. ระบบจะแสดงข้อความว่าได้ทำการสร้างตัวกรองเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles