วิธีการสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายบริการ Google Workspace

ในกรณีที่ต้องการย้ายผู้ดูแลบริการ Google Workspace จากผู้ให้บริการอื่นมาให้ทางโฮสอะตอมดูแล สามารถทำได้โดยใช้วิธีการสร้าง Transfer Token ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่หน้า Transfer Token โดยพิมพ์ https://admin.google.com/TransferToken ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใส่บัญชีอีเมลระดับแอดมินเพื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกที่ปุุ่ม “ถัดไป”

2. ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Admin) จากนั้นให้กดปุ่ม “ถัดไป”

3. จะเข้าสู่หน้าการสร้าง Token อัตโนมัติ โดยระบบจะติ๊กถูกหน้าข้อความ I have read and agreed to the…. ให้อัตโนมัติ ที่ Enter Reseller’s Public Identifier หรือรหัสผู้ให้บริการให้ใส่

C01jl8eco

จากนั้นคลิกที่ CONFIRM RESELLER IDENTIFIER

4. คลิกที่ GENERATE TRANSFER TOKEN เพื่อสร้างรหัสการโอนย้าย

5. คลิกที่ COPY CODE เพื่อทำการคัดลอกรหัสการโอนย้ายหรือ Transfer Token

หมายเหตุ : หลังจากทำการสร้าง token แล้วรหัสการโอนย้ายจะหมดอายุภายใน 14 วันนับจากวันที่สร้างรหัส

เมื่อได้รับรหัส Token แล้วกรุณาจัดส่งรายละเอียดรหัส Token พร้อมชื่อโดเมนมาให้เรา เพื่อเริ่มกระบวนโอนย้ายบัญชีได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles