วิธีการสร้าง Transfer Token สำหรับโอนย้ายบริการ Google Workspace

ในกรณีที่ต้องการย้ายผู้ดูแลบริการ Google Workspace จากผู้ให้บริการอื่นมาให้ทางโฮสอะตอมดูแล สามารถทำได้โดยใช้วิธีการสร้าง Transfer Token ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่หน้า Transfer Token โดยพิมพ์ https://admin.google.com/TransferToken ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใส่บัญชีอีเมลระดับแอดมินเพื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกที่ปุุ่ม “ถัดไป”

2. ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Admin) จากนั้นให้กดปุ่ม “ถัดไป”

3. จะเข้าสู่หน้าการสร้าง Token อัตโนมัติ โดยระบบจะติ๊กถูกหน้าข้อความ I have read and agreed to the…. ให้อัตโนมัติ ที่ Enter Reseller’s Public Identifier หรือรหัสผู้ให้บริการให้ใส่

C01jl8eco

จากนั้นคลิกที่ CONFIRM RESELLER IDENTIFIER

5. คลิกที่ COPY CODE เพื่อทำการคัดลอกรหัสการโอนย้ายหรือ Transfer Token

หมายเหตุ : หลังจากทำการสร้าง token แล้วรหัสการโอนย้ายจะหมดอายุภายใน 14 วันนับจากวันที่สร้างรหัส

เมื่อได้รับรหัส Token แล้วกรุณาจัดส่งรายละเอียดรหัส Token พร้อมชื่อโดเมนมาให้เรา เพื่อเริ่มกระบวนโอนย้ายบัญชีได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles