วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ Google G Suite ใน Admin Console

ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน หรือบัญชีผู้ใช้ถูกแฮค ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

4. เมื่อเข้าสู่หน้า Admin Console ให้เลือก Users

5. หน้า Users จะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานในโดเมนนี้ เลือก User ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

6. คลิกรีเซ็ตรหัสผ่าน Reset Password icon  RESET PASSWORD

7. การเปลี่ยนรหัสผ่านทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 เปลี่ยนรหัสผ่านอัตโนมัติ โดยคลิกเปิดที่ Automatically generate a password จากนั้นกดปุ่ม RESET

วิธีที่ 2 ตั้งค่ารหัสผ่านเอง โดยใส่รหัสผ่านที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม RESET

หมายเหตุ: 1. ในการเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นจะต้องประกอบด้วยอักขระตั้งแต่ 8 ตัวอักษรขึ้นไป
                 2. หากต้องการขอให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งถัดไป ให้เปิดการตั้งค่านี้ที่ 
                     Ask for a password change at the next sign-in

8. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าได้ทำการเปลี่ยนรัหสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก DONE เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles