วิธีเพิ่มอีเมล whitelist ใน Gmail

Create filter mail whitelist Gmail

ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอีเมล ทำให้เกิดปัญหาอีเมลถูกตีกลับไปยังผู้ส่ง ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ชื่อผู้รับไม่ถูกต้อง กล่องจดหมายของผู้รับเต็ม อีเมลผู้ส่งถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist) หมายเลข IP Address ของผู้ส่งถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist) ไม่สามารถติดต่ออีเมลปลายทางได้ในขณะนั้น ปัญหาระบบ network หรือปัญหาอื่นๆ แต่ถ้าระบบอีเมลหรือ mail server ที่ใช้บริการอยู่มีการติดตั้งระบบ anti spam mail วิธีการที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถรับอีเมลจากผู้ส่งได้คือการเพิ่มบัญชีอีเมลที่ต้องการรับลงใน whitelist หรือ address boook เสียก่อน โดยผู้ที่ใช้งาน Gmail สามารถเพิ่มอีเมล whitelist ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Show search options ในช่องค้นหา

ระบุอีเมลหรือโดเมนที่ต้องการตั้งค่าในหัวข้อ From (เช่น @sandbox.com หรือ johny@sandbox.com) จากนั้นคลิกที่ Create filter

ติ๊กถูกที่หน้าหัวข้อ Never send it to spam จากนั้นคลิกที่ Create filter

Was this article helpful?

Related Articles